Иван Недков

От 1982 г. ръководи ловната дейност в стопанството, като участва във всяка конкретна ежедневна дейност. Придружавал е стотици ловци, отстреляли множество стойностни трофеи. Неподражаем усет и страстна привързаност към лова. Професионален ловец, оръжейник, организатор на лов и специалист по устройство на ловното стопанство. От 2011г. е директор на Северноцентрално държавно предприятие.  

Семеен.


Юлиян Костадинов

Понастоящем е ръководител на лова в ДЛС „Росица“, местност Лъгът. Като водач е натрупал завиден опит в индивидуалния лов, а е и основен организатор на гонките.

Женен, има син.


Петър Недялков

С голям опит като ловен водач. Oтстрелял е с клиенти стотици сръндаци, десетки елени, глигани и  мечки, повечето от които медалисти. Водач с вроден ловен инстинкт, който увенчава с успех ловния излет.  

 


Борис Кръстев Борисов

Роден през 1958 г. Започнал работа в Лъгът през 1980 г. Работил като горски и като ловен, но сърцето му винаги е било в лова и понастоящем е ловен водач. Семеен. Отгледал и възпитал трима сина в духа на любов към Балкана и лова.


Братован Пенков Братованов - Ботьо

Братован Пенков Братованов – Ботю е роден 1940 г., прекарал целия си живот в горите около Лъгът. Започва работа в стопанството през 1955 г., като "залесвач". Надживял всички строеве и промени, Ботьо продължава да придружава ловци, да разставя пусии, да внася колорит по време на лова. На 28 Февруари 2015 г., във връзка с навършване на 75 години и за дългогодишна и последователна работа по създаване, опазване и развитие на популациите едър дивеч, както и за активно участие в изграждането на горската и ловна инфраструктура на Държавно ловно стопанство „РОСИЦА” – Лъгът, Северноцентрално държавно предприятие го награди с ловна карабина „БЪРНО”, модел ZKK 600, калибър .270 Winchester.

 

 

 

 

 


Васил Цонев

Роден 1955 г. в с. Купен. Повече от 20г. е ловен водач в стопанството. Професионалист по отношение ловните кучета за лов на гонка, около него винаги ще се намерят 2-3 добри гончета!


Пламен "Карашки"

Пламен "Карашки" работи в стопанството от 2002 г. Уволняван е до сега три пъти и после отново е назначаван на работа. Пие и пуши.