Държавно ловно стопанство „Росица“ е базирано в м. Лъгът, където се намира административната сграда. Отправна точка е с. Стоките – 10 км. северно от Лъгът и гр. Севлиево – 35 км. Отстоянието до летище „София” е 250 км., до Габрово – 50 км., до Велико Търново – 80 км. От с. Горна Росица пътят е сигнализиран с табели, сочещи посоката за ДЛС „Росица” и м. Лъгът.

Ловните райони на стопанството обхващат 25 000 ха. от северните склонове на Стара планина – от вр. Бузлуджа на изток, проход „Шипка”, вр. Корита – до вр. Росоватец на запад. Граничи с други две ловни стопанства – на запад „Русалка“, гр. Априлци и на юг „Мазалат“, с. Горно Сахране. На югозапад е границата с Национален парк „Централен Балкан“.

 

GPS Lat: 42.813733 Long: 25.115969