Държавно ловно стопанство „Росица” - местност Лъгът, предлага класически лов на благороден елен, сърна, дива свиня, муфлон, елен лопатар, вълк и мечка. 

Стопанството е разположено в планински район, което изисква от ловеца добра физическа подготовка и стандартна ловна екипировка (карабина с подходящ оптически прибор, бинокъл, нож, удобни непромокаеми обувки, удобни дрехи от естествени материи или с надеждна мембрана). Ловът се извършва с ловен водач чрез издебване, причакване или примамване.

Благороден елен   /Cervus elaphus/

Ловът на благороден елен започва в началото на месец септември. До първите дни на октомври се предлага най-атрактивният лов – през брачния период, когато цялата територия на стопанствовто се оглася от рева на сватбуващи елени. Кулминацията е в зависимост от условията през годината, но обикновено е около 20-25 септември. Ловният ден започва рано, още преди разсъмване ловецът и ловният водач  са в сватбовищата. Вечерният лов започва в късния следобед и приключва с настъпването на тъмнината. За трудно достъпните райони на стопанството често се използват коне. Ездата дава едно допълнително първично съприкосновение с природата и незабравими спомени на ловеца. 

За отстрел на благороден елен е хубаво да се предвидят 4-6 ловни дни, за да има достатъчно време да се избере подходящия трофей. Средното ниво на трофеите от благороден елен в Лъгът е 8 – 10 кг., като почти ежегодно се отстрелват и животни по 10-11 кг.

След сватбения период, ловът продължава до края на януари.

Друга възможност за интензивно ловуване е селекционният лов на благороден елен – шилари, телета и стари кошути. Този лов продължава до края на декември, като оптимални са условията през ноември – декември.

 

Сърнa /Capreolus capreolus/

Трофейният лов на сръндак започва от първи май и е разрешен до края на октомври. В периода на иначе оскъдни възможности за лов през пролетта и лятото, това е една приятна възможност за ловците да намерят активен досег с природата, наслаждавайки се на красива природа и търсейки нови преживявания. При този лов има ясно изразена сезонност, като през месеците май и юни сръндаците са доста активни и може сравнително лесно да бъдат наблюдавани. През юли тревната растителност се вдига, има изобилие на храна, летни горещини и тогава ловът е изключително труден. Със започването на сватбения период през август се използва възможността за примамване на сръндаците, което изисква определено майсторство от ловния водач, но е много вълнуващо преживяване. През късното лято – септември и октомври, ловът също е труден, но пък може да се комбинира с отстрел на благороден елен, муфлон и глиган.

През месец октомври е разрешен и отстрелът на женски сърни и приплоди, при което се спазват правилата на селекционният подборен отстрел.

Нивото на трофеите от сръндак е около 300-400 гр .

 

Глиган /Sus scrofa/

Разрешен за индивидуален лов целогодишно, глиганът е изключително емоционален обект на лов, предлагащ ценен ловен трофей. Ловът обикновено се извършва от високо чакало. Най-подходящо време за лов е пълнолунието на декември, когато е и сватбеният период на дивата свиня. Стопанството предлага трофеи 20-22 см. до 25 см.

Групов лов на дива свиня – след първи октомври. Най-резултатен е ловът след средата на ноември, когато е опадала шумата, в гората има добра видимост, а ловците, гоначите и кучетата са влезнали във форма. Обикновено групата е между пет и десет ловци. Дългогодишният опит в лова на гонка е допринесъл за много добро познаване на пусиите, добра и стегната организация и висока ефективност при груповия лов на гонка в свободна територия.

Освен традиционното предвижване с високопроходими автомобили, в тежкия планински релеф обикновено се налага и използването на коне – за разставяне на стрелците, а по-късно и за събиране на отстреляния дивеч

 

Муфлон /Ovis musimon/ 

Муфлонът е изкуствено внесен в района дивеч, предлагащ целогодишно интересен ловен трофей. Ловува се в заградена територия с площ 270 ха

 

Елен лопатар /Cervus /Dama/ dama/ 

Също изкуствено внесен дивеч. Ловува се от първи октомври в заградена територия с площ 270ха.

 

Вълк /Canis lupus/

Емблематичен за стопанството вид. Освен традиционния лов от чакало на стървилище, тук се предлага и групов лов на вълк. За него е необходима сериозна, добре подготвена за екстремен лов група. Често се налагат сериозни преходи пеш или на кон в дълбок сняг или при екстремно ниски температури. Решителни са подготовката, дисциплината и добрата екипировка на ловците. Спазването на тези изисквания дава добра вероятност за отстрел на този ценен ловен трофей. 

 

Мечка /Ursus arctos/

На територията на ДЛС „Росица“, м. Лъгът,  мечката е с много висока плътност. Ежегодно се отстрелва по един екземпляр над 450 CIC  /трофеи/