ТРОФЕИ

В исторически план впечатляващи за планинските условия на "Лъгът" са представените на Експо 81 трофеи от Благороден елен /Cervus elaphus/: 245.25 CIC т., 244.53 CIC т., 239.70 CIC т., 234.17 CIC т., отстреляни през 70-те години. Те нагледно демонстрират, че тук Благородният елен е намерил своето място и си заслужава да се направи всичко необходимо, за да се развива стопанисването на този вид. Именно през 1981 г. в стопанството е намерен и един паднал рог с маса 8.600 кг.! В по-ново време, въпреки катаклизмите на демократичното време, са показателни добитите през 2007 година трофеи от Благороден елен /Cervus elaphus/ със забележителни оценки от 226,09 и 228,72 CIC точки. Изключително популярен в Лъгът е ловът на Сръндак /Capreolus capreolus/. Високите запаси позволяват значителен отстрел, който обикновено е в рамките на трофеи с нето тегло от 300 – 400 гр., но ежегодно се отстрелват и екземпляри, оценени с медали. През юни 2012 г. в стопанството се отстреля сръндак с тегло на рогата 502 гр., оценен от регионалната оценителна комисия на 119,90 CIC точки.