Л О В Н О С Т О П А Н С К И С Ъ О Р Ъ Ж Е Н И Я

Традицията от над 35-годишния опит е избистрила концепцията за ловностопанските съоръжения и е довела до там, че всеки квадратен метър в стопанството трябва да произвежда дивеч. Във всичките си действия служителите се стремят да подобряват естествените качества на биотопа, запазвайки в максимална степен неговата първичност. Така за всяко едно място е изградено съответно съоръжение – хранилка, солище, сеновал, чакало. На местата за наблюдение и отстрел на мечка, вълк или глиган има изградени високи топли чакала, позволяващи безпроблемно оставане през цялата нощ. Там, където се ловува предимно през летните и есенни месеци, съоръженията са открити, даващи възможност ловецът да се наслади на пълна палитра от звуци, картини и усещания... На ловната територия са изградени  множество беседки, пейки, места за отдих и чакала, като ежегодно се добавят нови съоръжения.