Mobil. +359/886 767350

tel. +359/67305350

Fax. +359/886739156

e-mail: rositsa@scdp.bg

адрес: 5462 с. Стоките

м. Лъгът обл. Габрово

www.lagat.bg