ЮБИЛЕЙ

Във връзка с навършване на 75 години и за принос в развитието на горското и ловно стопанство, за дългогодишна и последователна работа по създаване, опазване и развитие на популациите едър дивеч, както и за активно участие в изграждането на горската и ловна инфраструктура на Държавно ловно стопанство „РОСИЦА” – Лъгът, Северноцентрално държавно предприятие награди

БРАТОВАН ПЕНКОВ БРАТОВАНОВ – БОТЮ

с ловна карабина „БЪРНО”, модел ZKK 600, калибър .270 Winchester, 60 бр. патрони за нея, ремък и калъф.

Директорът на СЦДП инж. Иван Недков изказа благодарност на Ботю „за неговата упоритост, несломим дух, ентусиазъм и вярност към професията – качества, с които може да бъде пример за всички нас ”.


13 Май, 2015