ТЪЖНА ВЕСТ...

На 12. Октомври 2014 г., след кратко боледуване, завинаги от този свят си отиде ловния стражар Пеньо Астраджиев.

Пеньо Иванов Астраджиев е роден на 3 юни 1954г. в гр. Севлиево

От 1985г. до 2002г. работи последователно като „Ловен стражар“ в ДГС Габрово, ДГС „Росица“-Лъгът, ЛРД Севлиево, ДЛС „Узана“-гр. Габрово. През перода 2002-2011г. е отново „Ловен стражар“ в ДЛС „РОСИЦА“-Лъгът , а от 2011г. до 12. Октомври 2014г. е назначен в мобилното охранително звено към Северноцентрално държавно предприятие, гр. Габрово. Преживял звездни години и върховни падения, целият си съзнателен трудов живот Пеньо отдава в служба на ловното стопанство в Габровско. В последните години отдаде много усилия за възстановяване биотопа на благородния елен в участък „Тодорчетата“, резултатите от което са впечатляващи. Неуморен страж против бракониерите, има съществена заслуга за контрола на лова на територията СЦДП, гр. Габрово.

Поклон пред паметта му!

Погребението е на 14. Октомври 2014г. от 13.30 часа в гр. Габрово


13 Октомври, 2014