ПРОДЪЛЖЕН Е СЕРТИФИКАТЪТ НА ДЛС „РОСИЦА” - ЛЪГЪТ

ДЛС „Росица” - Лъгът премина успешно ресертификационния одит, който се провежда на петата година от издаването на сертификата по FSC® (FSC® C001506). Ловното стопанство притежава комбиниран сертификат по FM/CoC (управление на гори и проследяване на продукцията за горскостопански предприятия) от 2009 год. Одитът бе извършен от екип специалисти - представители на Rainforest Alliance и NEPCon. Оценено бе управлението на горските територии на ДЛС „Росица” в екологичен, икономически и социален аспект, съгласно определените принципи и критерии на Forest Stewardship Council® (Съвета за стопанисване на горитe). Сертификатът е валиден от 25 август 2014 год. до 24 август 2019 год., като ежегодно ще се провеждат одити за поддържането му.


16 Септември, 2014