„ЛОВ И СВОБОДНО ВРЕМЕ” В ГАБРОВО

174 ловни трофеи събра първото издание на Регионалното изложение „Лов и свободно време”, което се проведе от 25.09. до 27.09.2014г. в Габрово. Негов съорганизатор беше Северноцентралното държавно предприятие, съвместно с Ловно-рибарско сдружение „Чардафон” и „Тойота Венци”. Представени бяха част от служебните колекции на държавните ловни стопанства на територията на Предприятието - „Росица”, „Воден – Ири Хисар”, „Дунав”- Русе, „Каракуз”, ДГС „Сеслав”, трофеи, собственост на членове на ЛРД Чардафон – Габрово, експонати от частни колекции. Сред тях – 37 трофеи от благороден елен, 59 сърни, 45 глигани, 4 лопатари, 4 муфлони, 6 вълка, 7 диви котки, колекция от дребни хищници. Сред поредица  капитални трофеи от благороден елен се открояваше третият в България и шести в света, отстрелян във „Воден – Ири Хисар” – 269,94 т.,  17,210 кг.

За откриването на изложението, в Габрово дойдоха председателят на Националното сдружение на ловците и риболовците в България Иван Петков, директорът на Североизточното държавно предприятие инж. Йордан Радославов, директори на ловни и горски стопанства в региона, бизнесмени, членове  на ловни дружества.

            „С днешното събитие се надявам, че поставяме едно ново начало – организиране на регионални ловни екпозиции с трофеи, добити през последните години и сезони”,  каза в словото си директорът на СЦДП инж. Иван Недков. „Трофеите не могат да бъдат самоцел за ловното стопанство и съвременното схващане за лова, изключва се те да бъдат превръщани в култ, но те са израз на качественото състояние на дивеча, носят информация от миналото, позволяват ни да правим сравнения и очертават тенденции. Ловният трофей би могъл да се разглежда и като съхранена природна красота, която отключва ловната фантазия и почит. Безспорно, трофеите са атестация за ловеца, но в още по-голяма степен те представят държавата, региона, стопанството, ловният район и, не на последно място, ловният стопанин”, подчерта инж.Недков. Той изрази надеждата си, че това изложение ще предизвика и заслужи доверието на ловците да дават трофеите и за изложби.

            Представените експонати бяха оценени от регионална държавна комисия, председателствана от инж. Николай Тотев, експерт по лова в СЦДП. Предстои да бъде издаден каталог.


3 Октомври, 2014